Mitt namn är Pia Forsberg-Godée, och jag är dramapedagog, waldorflärare och diplomerad sensomotorisk reflexpedagog.

Jag har arbetat sedan 1976 med elever som har särskilda behov på waldorfskolor och andra skolor. Under en 15 årsperiod arbetade jag även med teater i olika fria grupper. Efter många års erfarenheter har jag funnit att rytmisk rörelseträning och reflexintegreringar är läkande och det ger resultat om man avsätter tid till det.

Träningen återupprättar kommunikationen mellan hjärnan och kroppen, minskar stressymtom samt underlättar koncentration och inlärning. Att få ihop kropp, tanke, känsla och vilja är ett av mina mål.