Välkommen!

Välkommen till LÄKANDE RÖRELSE som ger individuell träning till både barn, ungdomar och vuxna. Jag arbetar med rytmisk rörelseträning, braingym och reflexintegreringar enligt Dr Svetlana Mastugovas metod för att hitta nyckeln till din utveckling.

Jag har ett Bernelloskop som testar ögonens förmåga till samarbete, speciellt samsynen som är viktig vid läsning. Därefter arbetar jag med ögonrörelser och med de reflexer som är involverade med synen. Jag blir din vägledare, pedagog som med humor och glädje ger dig övningar som du kan arbeta vidare med på egen hand. Exempel på klienter där vardagen har blivit lättare.

En pojke tio år gammal som hade stora svårigheter med läsinlärningen och efter sju sammankomster fick han flyt på läsningen. Numera läser han två böcker i veckan.

En mycket stressad lärare med hjärtat i halsgropen och som reagerade mycket starkt på ljudstimuli. Efter sex sammankomster blev hon mera avspänd och kunde låta olika ljud passera utan några större reaktioner.

Jag kan även skräddarsy föredrag beroende på vilken målgrupp det är. Utvärdering från ett föredrag som jag höll på en skola om sensomotorik och reflexernas betydelse för barnets utveckling ; " En bra introduktion, jag blev inspirerad och vill lära mig fler övningar" sa en av lärarna.